اخبار سایت مشاهده بیشتر خبرها
 • تعطیلی سراسری کشور
  تعطیلی سراسری کشور

  ممنوعیت تردد بین استانی از ساعت دوازده یکشنبه 24 مرداد اعمال می‌شود.

  این تعطیلی شامل اصناف، ادارات، بانک‌ها به جز اصنافِ ضروری است.
  ...

  25 مرداد 1400