معامله گر منضبط؛ پرورش ذهن برای موفقیت در بازار

The disciplined trader, developing winning attitudes

نویسنده :
مارک داگلاس
نوبت و سال چاپ : 1 / 1401 تعداد صفحات : 236
نوع جلد / قطع: شومیز / رقعی وزن: 270
ویرایش : شابک 9786008572541
موضوع اصلی : بازار سرمایه موضوع فرعی : روانشناسی بازار
افزودن به علاقه مندی ها
موجود در فروشگاه
115,000

5 %

قیمت : 109250 تومان

مارک داگلاس معتقـد اسـت موفقیت در معاملـه، هشتاد درصـد بـه مسائل روان شناختی و بیست درصـد بـه روش و شیوه ی انجام کار بستگی دارد. اگر اطلاعات تکنیکال و بنیادی شما در سطح متوسط باشـد و بـه لحاظ روان شناختی بر خود مسلط باشید می توانید درآمـد کسـب کـنـیـد. بـرعـکـس، حتـی اگـر روش معاملاتـی عـالـی در اختیار داشته باشید، بدون کنترل مسائل روان شناختی بازنده خواهید شد.

آن دروگر عبوسی که سهم شما را قلع و قمع می کنـد و بـه همـراه سـود شـما ناپدید می شـود یک موجـود مرموز و نامرئی نیست، بلکه خـود "شـما"ی ساده ای هستید که درست راهنمایی نشـده اید. کتـاب معامله گر منضبـط دقیقـا همـان کتابـی اسـت کـه بـایـد مـشـغول خواندنش شوید.

و چه لذتی دارد خوانـدن ایـن کـتـاب! مارک داگلاس کتابش را با دقت و بـه صـورت یک گفتگوی منطقی و جامـع شکل داده است. طوری که انگار کنار دستش نشسته اید و او مثـل یک دوسـت بـرای شـما توضیـح می دهد و قطعاً لذت خواهید برد.

خوش شانس هستید کـه ایـن فـرصـت را داریـد تـا قـبـل از این که مرتکب اشتباه بزرگی شوید در مورد خودتـان بـه شناخت بیشتری برسید و حرفـی خـود را عمیـق تـر مطالعـه کنیـد. معامله گرانی که بــــرای تمرین و تفکـر وقـت می گذارنـد مـانـدگار هستند و احتمالاً ثروتمند می شوند.

فهرست:

شروع مسیر

فصل اول: چرا این کتاب را نوشتم

فصل دوم: چرا شیوه ی جدید تفکر

ماهیت محیط معامله از نظر روان شناختی

فصل سوم: همیشه حق با بازار است

فصل چهارم: امکان سود و ضرر نامحدود است

فصل پنجم: قیمتها دائماً در حال تغییر هستند و ابتدا و انتهای تعریف شده ای ندارند

فصل ششم: بازار محیطی نظاممند نیست

فصل هفتم: در دنیای معاملات چرا معنایی ندارد

فصل هشتم: مراحل سه گانه ی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق

ساختن چارچوبی برای درک خویش

فصل نهم: فهم ماهیت محیط ذهنی

فصل دهم: خاطرات، تداعی های ذهنی و باورها چگونه اطلاعات محیطی را مدیریت می کنند

فصل یازدهم: چرا باید سازگاری را یاد بگیریم

فصل دوازدهم: پویایی شناسی دسترسی به اهداف

فصل سیزدهم: مدیریت انرژی ذهنی

فصل چهاردهم: راهکارهایی برای ایجاد تغییر

چطور یک معامله گر منضبط شویم

فصل پانزدهم: روانشناسی جابه جایی قیمت ها

فصل شانزدهم: قدمهایی برای رسیدن به موفقیت

فصل هفدهم: نکته ی آخر

تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...